top of page
About
Shockblade web.jpg

SHOCKBLADE is a reality based tool developed for professional self defence agaist knife attacks.The main users are instructor trainers and master instructors in law enforcement, military, and security agencies.

This training tool is capable of inducing the necessary fear and acute stress required for realistic and effective training.

SHOCK BLADE is still being developed for the best performance and reliability. It will be available before the end of 2024.

SHOCK BLADE je nástroj pro efektivní nácvik, jak úspěšně zvládnout útok, kdy jde o život. Chcete-li se připravit na reálnou hrozbu sečnou/bodnou zbraní, musíte trénovat tak, abyste cítili strach. Jen tak máte šanci nezamrznout a bránit se. V tom Vám pomůže psychická příprava, kterou získáte reálným tréninkem. Při útoku nožem se většinou neubráníte zranění, ale přežijete a vrátíte se domů.
SHOCKBLADE je pomůcka pro výcvik profesionálů i poučené laické veřejnosti, která nechce být snadná oběť silnějšího agresora. Neublíží Vám, ale poučíte se.

Přestaňte doufat a buďte připraveni BRÁNIT SE a ZVÍTĚZIT!

Ačkoli je biologická účinnost kontaktních paralyzérů přeceňována, psychologický efekt mají silný. Toho se využívá při nácviku reálné sebeobrany. Jen při pohledu na jiskřící pomůcku zažívají silní a zkušení bojovníci pocit nejistoty a strachu, co s nimi výboj vysokého napětí udělá.

knife defence.jpg

EVERYBODY CAN DO IT!    TO BE CONTINUED...

bottom of page